CV

Tidigare fritidspolitiker med bred kampanjerfarenhet

Jag har uppdrag för Yrkeshögskolan samt varit på reklambyrå och publicerat artiklar. De senaste fem åren har jag jobbat som coach/arbetsvägledare och lärare. Vidare har jag suttit i SDN centrum under en mandatperiod.

För närvarande arbetar jag som samordnare och studiestöd till utbildningsledarna inom Yrkeshögskolan, Campus Mölndal. Jag marknadsför även olika kulturevent för Esperantoscenen i Göteborg samt  hjälper till att marknadsföra en bok som en vän skrivit.

Kurser & utbildningar

Kurser

 • Balancing Multiple Roles as a Leader
  LinkedinLEARNING 2020
 • Content Marketing Foundations
  LinkedinLEARNING 2020
 • Professional Networking
   LinkedinLEARNING 2019
 • Coaching Skills for Leaders and Managers
  LinkedinLEARNING 2019
 • Writing Ad Copy
  LinkedinLEARNING 2019
 • Agile Foundations 2019
  LinkedinLEARNING 2019

  2013-2016
 • Arbetsledning
  Högskolan Väst
 • Relationsmarknadsföring
  Foluniversitetet
 • Coachande ledarskap
  Stolt kommunikation
 • Varumärkesstrategi
  Stolt kommunikation
 • MI-motiverande samtal
  Folkuniversitetet
 • Entreprenöriellt lärande
  Folkuniversitetet
 • Smartare kommunikation
  Folke Bernadotteakademin

  2007-2009
 • Ledarskap och ledarutveckling
  Umeå universitet
 • Grupp- och socialpsykologi
  Karlstads universitet
 • Intensivkurs i franska
  Université de La Rochelle

 

Utbildningar

 • Kandidatexamen idéhistoria
  Göteborgs universitet 2006
 • Projektledarutbildning
  KPMG AB 2006
 • Franska, nybörjarkurs II
  Göteborgs universitet 2006
 • Lärarexamen 1-7
  Högskolan i Borås 2002

Anställningar

Samordnare/utbildningsstöd till utbildningsledarna, Campus Mölndal 2020
Yrkeshögskolan: kvalitetsarbete, administration, studerandekontakt

Handledare, Hermods 2020
Vikariat

Projektledare, Esperantoscenen 2019-
Marknadsföra och arrangera olika kulturevent samt bygga nätverk

Coach/arbetsvägledare/Uppdrag YH, Folkuniversitetet SFI 2016-2019
Ansvarig för uppdrag för yrkeshögskolan, arbetsmarknadsinsatser,
coachning och praktiksamordning

SFI/Coach, Korta vägen arbetsmarknadsutbildning 2014-2016

Folkuniversitetet Väst
Ansvarig för ekonomer med utländsk bakgrund inom arbetsmarknads-
utbildningen Korta vägen: nätverkande, personligt varumärke, CV/PB.

Ersättare, stadsdelsnämnden Centrum Göteborg 2011-2014
Ansvarig för välfärdstjänsterna för 59 000 invånare i Centrum

Green Cross Sweden, miljöorganisation
Kommunikatör och verksamhetskoordinator
2012-2013
Ansvarig för kommunikationen nationellt och internationellt. Skrev
webbtexter och producerade externt informationsmaterial. Byggde
nätverk och samordnade event.

Frilansskribent och copywriter 2008

 

Referenser

Lämnas på begäran.