Ledning och coachning

Jag arbetar som utbildningsledare på yrkeshögskolan och har mer än sju års erfarenhet av arbetsmarknadsinsatser. Vidare har jag mångårigt engagemang i föreningslivet och har haft olika politiska uppdrag.

Vill du veta mer, kontakta mig.

Klicka på bilden för att se min Linkedin-profil.