Coachning

Med mer än sex års erfarenhet av coachning, arbetsmarknadsinsatser och praktiksamordning står jag till er tjänst. Jag kan hjälpa er både på organisations- och individnivå.

När jag coachar utgår jag från en gemensam och stödjande process där vi börjar med att sätta upp mål och kartlägga nuläget. Tillsammans arbetar vi därefter fram en konkret plan och bokar in möten för avstämning.

Jag är med i hela processen och vi utvärderar kontinuerligt arbetet. Vi identifierar hinder och hittar strategier för att övervinna dessa. Tillsammans når vi dina mål.

På arbetsplatser kan jag identifiera organisationens behov. Jag tittar på vad cheferna och medarbetarna behöver och frågar efter. Hur kommunicerar personal och ledning? Hur kan de dra åt samma håll? Hur uppnår man en hög tillit mellan chefer och medarbetare? Tillsammans skapar vi en balanserad
arbetsmiljö.

Vill du veta mer, kontakta mig.

Klicka på bilden för att se min Linkedin-profil.